112. srečanje

Datum: 08.05.1972
Vabi: prof. dr. Stanko Škerlj
Naslov: Prevojno razmerje dolgi o proti diftongom tipa ou, eu v slovanščini
Predavatelj: prof. dr. France Bezlaj