113. srečanje

Datum: 15.05.1972
Vabi: prof. dr. Stanko Škerlj
Naslov: Kronologija I. in X. knjige Rgvede
Predavatelj: asist. Varja Cvetko
Povzetek: Vsebina predavanja je bila osredotočena na Rgveda Samhitam, najstarejšo vedsko zbirko. Ta je razdeljena na 10 knjig, deseta knjiga pa ponekod že kaže jezikovne spremembe, ki označujejo mlajšo stopnjo jezika na prehodu v Atharvavedo. Vedski jezik se od sanskrtskega precej razlikuje, številne so posebnosti v sklanjatvi. Nato opisuje morfološke posebnosti I. in X. knjige Rgvede, ki jih je malo in med knjigama ni občutiti velikih razlik. Še vedno se uporabljajo vzporedno starejše in mlajše oblike, čeprav je že občutiti upadanje starejših oblik. Na tako stanje je verjetno vplivalo več stvari kot npr. da posamezne knjige niso enotne po času nastanka. Jezik je arhaiziran, saj so se pesmi dolgo ohranjale v ustnem izročilu, preden so bile zapisane. Religiozni teksti so močneje ohranjali arhaizme, kot pa uvajali neologizme. Najdene pa so jezikovne novosti, ki so v glavnem omejen na X. knjigo. Da bi bilo mogoče ovrednotiti arhaične oblike, bi bila potrebna vsaj relativna kronologija ciklov v obeh knjigah. Bilo bi treba raziskati sintaktične posebnosti in ugotoviti tudi eventualne stilistične značilnosti posameznih ciklov.