115. srečanje

Datum: 30.10.1972
Vabi: prof. dr. Stanko Škerlj
Naslov: Diskusija o slovensko-furlanskih jezikovnih zvezah
Predavatelj: prof. dr. G. B. Pellegrini