116. srečanje

Datum: 13.11.1972
Vabi: prof. dr. Stanko Škerlj
Naslov: Dajnko – slovničar in dialektolog
Predavatelj: asist. M. Orožen