118. srečanje

Datum: 04.12.1972
Vabi: prof. dr. Stanko Škerlj
Naslov: Miklošičev prispevek k oblikovanju slovenskega knjižnega jezika
Predavatelj: asist. M. Orožen