12. srečanje

Datum: 31.10.1964?
Vabi: prof. dr. Stanko Škerlj
Naslov: Slovenske besedne intonacije
Predavatelj: dr. Jože Toporišič