120. srečanje

Datum: 08.01.1973
Vabi: Franc Jakopin
Naslov: Besedne vrste slovenskega knjižnega jezika
Predavatelj: prof. dr. Jože Toporišič