125. srečanje

Datum: 09.04.1973
Vabi: Franc Jakopin
Naslov: Problem izvora indoevropske sklanjatve v luči indoevropske teorije ‒ I
Predavatelj: prof. dr. Bojan Čop