126. srečanje

Datum: 16.04.1973
Vabi: Franc Jakopin
Naslov: Problem izvora indoevropske sklanjatve v luči indoevropske teorije ‒ II
Predavatelj: prof. dr. Bojan Čop