134. srečanje

Datum: 26.11.1973
Vabi: Franc Jakopin
Število udeležencev: 16
Naslov: Neurnik ... se ne vgane (Prešeren)
Predavatelj: prof. dr. France Bezlaj