148. srečanje

Datum: 09.12.1974
Vabi: Mitja Skubic
Število udeležencev: 18
Naslov: O stilni razčlenjenosti knjižnega jezika
Predavatelj: prof. France Novak (Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Slovenija)