152. srečanje

Datum: 10.03.1975
Vabi: dr. Mitja Skubic
Število udeležencev: 19
Naslov: Pridevniške in zaimenske besede
Predavatelj: dr. Jože Toporišič