154. srečanje

Datum: 07.04.1975
Vabi: dr. Mitja Skubic
Število udeležencev: 15
Naslov: Predzgodovina indoevropske konjugacije
Predavatelj: prof. dr. Bojan Čop