155. srečanje

Datum: 21.04.1975
Vabi: dr. Mitja Skubic
Naslov: Geneza vokalnih sistemov v nekaterih zahodnih slovenskih narečjih
Predavatelj: dr. Tine Logar