161. srečanje

Datum: 17.11.1975
Vabi: doc. dr. Janez Orešnik
Število udeležencev: 11
Naslov: Slogovno-zvrstna vprašanja slovenskega publicističnega jezika
Predavatelj: asist. Janez Dular