165. srečanje

Datum: 05.01.1976
Vabi: doc. dr. Janez Orešnik
Število udeležencev: 17
Naslov: Semantika s stališča psihologije
Predavatelj: dr. Vid Pečjak