172. srečanje

Datum: 24.05.1976
Vabi: doc. dr. Janez Orešnik
Število udeležencev: 10
Naslov: Razvojne tendence makedonskega knjižnega jezika
Predavatelj: lekt. Dragi Stefanija