182. srečanje

Datum: 04.04.1977
Vabi: prof. Franc Jakopin
Število udeležencev: 12
Naslov: Možnosti prevajanja nekaterih slovenskih idiomov v angleščino
Predavatelj: Božena Činkole