186. srečanje

Datum: 23.05.1977
Vabi: prof. Franc Jakopin
Število udeležencev: 17
Naslov: Kontrastivni pristop k angleškim in slovenskim kopulativnim glagolom
Predavatelj: mag. Drago Gajšt (Inštitut za tuje jezike pri VEKŠ, Maribor)