190. srečanje

Datum: 21.11.1977
Vabi: dr. Mitja Skubic
Število udeležencev: 20
Naslov: Dvojezičnost v interdisciplinarni perspektivi
Predavatelj: prof. Inka Štrukelj (Inštitut za sociologijo in filozofijo, Slovenija)