192. srečanje

Datum: 12.12.1977
Vabi: dr. Mitja Skubic
Število udeležencev: 39
Naslov: Sodobni pogledi na vulgarno latinščino
Predavatelj: red. prof. dr. Pavel Tekavčič (Filozofska fakulteta v Zagrebu, Hrvaška)