213. srečanje

Datum: 02.04.1979
Vabi: dr. Janez Orešnik
Število udeležencev: 12
Naslov: Izbrani problemi jezikovne modalnosti v sodobni nemščini
Predavatelj: asist. Stojan Bračič