223. srečanje

Datum: 17.12.1979
Vabi: prof. dr. Franc Jakopin
Število udeležencev: 11
Naslov: Pomenoslovna razčlemba polisemantema
Predavatelj: dr. Alenka Šivic - Dular