228. srečanje

Datum: 24.03.1980
Vabi: prof. dr. Franc Jakopin
Število udeležencev: 10
Naslov: O pravilih besedotvorja s posebnim ozirom na angleške odsamostalniške besede
Predavatelj: doc. dr. Ljiljana Bibović (Univerza v Novem Sadu, Srbija)