23. srečanje

Datum: 04.10.1965
Vabi: prof. dr. Stanko Škerlj
Naslov: Prispevki k poznavanju usode preterita v italijanščini (povzetek disertacije)
Predavatelj: asist. dr. Mitja Skubic