236. srečanje

Datum: 03.11.1980
Vabi: prof. dr. Mitja Skubic
Število udeležencev: 9
Naslov: Možnosti interpretacije arhaizmov in inovacij (z arijsko-baltoslovanskimi primeri)
Predavatelj: dr. Varja Cvetko