24. srečanje

Datum: 18.10.1965
Vabi: prof. dr. Stanko Škerlj
Naslov: O normativnosti v knjižnem jeziku (poročilo s slavističnega kongresa v Sarajevu)
Predavatelj: dr. Jože Toporišič