261. srečanje

Datum: 10.05.1982
Vabi: ???
Število udeležencev: 15
Naslov: Glagolski rokopisi v Sloveniji
Predavatelj: lektor Janez Zor