263. srečanje

Datum: 24.05.1982
Vabi: ???
Število udeležencev: 6
Naslov: O današnjem stanju istroromunskega narečja vasi Žejane in o slovenskih besedah v njem
Predavatelj: dr. Richard Sarbu