267. srečanje

Datum: 22.11.1982
Vabi: prof. dr. Franc Jakopin
Število udeležencev: 24
Naslov: Označevanje oseb glede na njihove psihične lastnosti v Trubarjevem, Dalmatinovem, Japljevem, Sacujevem in Slavičevem prevodu Davidovega psaltra v odnosu do izvirnika, Vulgate in nemške Luthrove predloge (leksikalno-stilistično-semantična analiza)
Predavatelj: asist. Francka Premk