27. srečanje

Datum: 06.12.1965
Vabi: prof. dr. Stanko Škerlj
Naslov: Zahodnoslovanski leksični elementi v slovenščini
Predavatelj: prof. dr. France Bezlaj