275. srečanje

Datum: 18.04.1983
Vabi: prof. dr. Franc Jakopin
Število udeležencev: 34
Naslov: O novi slovenski skladnji
Predavatelj: prof. dr. Jože Toporišič