285. srečanje

Datum: 19.12.1983
Vabi: prof. dr. Mitja Skubic
Število udeležencev: 19
Naslov: Besedotvorna skladnja v luči zloženk
Predavatelj: asist. dr. Ada Vidovič Muha