3. srečanje

Datum: 02.03.1964
Vabi: prof. dr. Stanko Škerlj
Naslov: Veznik v slovenščini
Predavatelj: Breda Pogorelec