30. srečanje

Datum: 28.02.1966
Vabi: prof. dr. Stanko Škerlj
Naslov: Besedotvorje slovenskega knjižnega jezika
Predavatelj: dr. Jože Toporišič
Povzetek: Začetnika slovenskega besedotvorja sta Dajnko in Metelko, petdeset let kasneje jima sledi Miklošič, čez petinsedemdeset let Bajec. Med zadnjima je Breznik. Problemi: meja med besedotvorjem in oblikoslovjem; klasifikacija besedotvornih postopkov, naglas; odnos slov. jezik - slov. knjižni jezik; diahronija - sinhronija.