312. srečanje

Datum: 18.02.1985
Vabi: prof. dr. Janez Orešnik
Število udeležencev: 30
Naslov: Besedotvorje in stavčna zgradba kitjaščine
Predavatelj: lektor Mitja Saje