317. srečanje

Datum: 25.03.1985
Vabi: prof. dr. Janez Orešnik
Število udeležencev: 25
Naslov: Romanske jezikovne prvine v slovenskem knjižnem jeziku na Tržaškem
Predavatelj: prof. dr. Mitja Skubic