320. srečanje

Datum: 22.04.1985
Vabi: prof. dr. Janez Orešnik
Število udeležencev: 26
Naslov: Kontrastivni pristop v dvojezičnem slovaropisju
Predavatelj: prof. dr. Željko Bujas