323. srečanje

Datum: 20.05.1985
Vabi: prof. dr. Janez Orešnik
Število udeležencev: 27
Naslov: Slovenska zemljepisna imena v angleških besedilih
Predavatelj: v. pred. Stanko Klinar