327. srečanje

Datum: 14.10.1985
Vabi: prof. dr. Franc Jakopin
Število udeležencev: 10
Naslov: Schmeller in Slovani
Predavatelj: prof. dr. Robert Hinderling