331. srečanje

Datum: 11.11.1985
Vabi: prof. dr. Franc Jakopin
Število udeležencev: 9
Naslov: Štefan Kocjančič kot južnoslavist in slovaropisec
Predavatelj: doc. dr. Dragi Stefanija