335. srečanje

Datum: 09.12.1985
Vabi: prof. dr. Franc Jakopin
Število udeležencev: 17
Naslov: Lingvistične in onomastične posebnosti porečja obeh Sav
Predavatelj: dr. Dušan Čop