340. srečanje

Datum: 17.02.1986
Vabi: prof. dr. Franc Jakopin
Število udeležencev: 39
Naslov: O Splošnoslovanskem dialektološkem atlasu
Predavatelj: prof. dr. Tine Logar