345. srečanje

Datum: 24.03.1986
Vabi: prof. dr. Franc Jakopin
Število udeležencev: 12
Naslov: Slovenščina v ‘"Ilirskem pravopisu" 1836
Predavatelj: doc. dr. Alojz Jembrih