346. srečanje

Datum: 31.03.1986
Vabi: prof. dr. Franc Jakopin
Število udeležencev: 14
Naslov: O švedsko-slovenskem slovarju
Predavatelj: lektorica Lena Holmqvist