347. srečanje

Datum: 07.04.1986
Vabi: prof. dr. Franc Jakopin
Število udeležencev: 46
Naslov: Italijanščina pod fašizmom
Predavatelj: univ. prof. Lorenzo Coveri