352. srečanje

Datum: 26.05.1986
Vabi: prof. dr. Franc Jakopin
Število udeležencev: 22
Naslov: Nekateri vidiki raziskovanja glagolskih spomenikov na Slovenskem
Predavatelj: v. pred. Janez Zor