353. srečanje

Datum: 06.10.1986
Vabi: prof. dr. Mitja Skubic
Število udeležencev: 32
Naslov: Tvorbeni model slovenskega naglaševanja
Predavatelj: prof. dr. Jože Toporišič