355. srečanje

Datum: 20.10.1986
Vabi: prof. dr. Matija Skubic
Število udeležencev: 21
Naslov: Nedoločniški polstavki v slovenski in angleški skladnji
Predavatelj: dr. Marija Bolta