357. srečanje

Datum: 03.11.1986
Vabi: prof. dr. Mitja Skubic
Število udeležencev: 34
Naslov: Anglo-ameriško slovaropisje po drugi svetovni vojni
Predavatelj: asist. mag. Dušan Gabrovšek